Postní almužna 2022
23. února 2022 Aktuality

Postní almužna 2022

Přidejte se k Postní almužně

Hlavička

Charita Strážnice Vás chce informovat o Postní almužně 2022, kde máte i Vy možnost modlitbou a půstem uklidnit svou mysl a otevřít srdce ve vztahu k Bohu i bližním tak, aby se obnovila naše duševní síla a víra.

Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navázanou na postní dobu. Charita Strážnice předá kněžím do jednotlivých farností v týdnu od 1. do 4. března papírové kasičky a můžete si je v kostelích vyzvednout a odnést do svých domovů. Tyto kasičky můžete mít doma po celou postní dobu. Na Květnou neděli ji pak přineste do kostela na určené místo, jako každoročně. Pokud na Květnou neděli kasičku do kostela nestihnete přinést, můžete ji ještě v následujícím týdnu odevzdat v prodejně Charity Strážnice, na ul. Kovářská.

Získáním finančních prostředků, které ušetříme odřeknutím si něčeho, co sice není špatné, ale co ke svému životu bezprostředně nepotřebujeme (alkohol, cigarety, sladkosti, zábava anebo, jak je rozepsáno na letáku CHČR), může pomoci potřebným.

Při modlitbě, ať už soukromé nebo společné, papírová kasička znázorňuje a inspiruje jak naše odhodlání udělat to, co je dobré, i když je to někdy těžké, tak naši snahu pomoci potřebným lidem. Využijme Postní almužny k sebeovládání i k tomu, abychom vnímali nouzi lidí ve svém okolí a dávali podněty k pomoci konkrétním jednotlivcům nebo rodinám.

V předešlých dvou letech se při Postní almužně nevybrala tak velká částka, ale i za to díky všem, protože spousta lidí byla ovlivněna nepříznivou situací spojenou s covidem. Zavřené kostely i obchody nám bránily se setkávat a zajišťovat běžné aktivity. I tak Postní almužna přispěla v loňském roce určitou mírou na podporu činnosti Charity Strážnice při pomoci potřebným osobám, které se náhle ocitli v těžké životní situaci. Děkujeme všem, kdo nám pomáháte při našem úsilí.

letak_PA_22_v grafice

Ing. Marie Jurasová

Ing. Marie Jurasová

vedoucí STD Kotva
Tel.: 737 054 064 E-mail: 88EsVW%m~8Fy.Z4WHlGBRjdaY.kmYZhaa8kmb