TRI KRALOVE_SPOT 1_v03.mp4

ZHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

V sobotu 12. ledna 2019 Charita Strážnice organizovala v regionu Strážnice, i v přilehlých obcích, již tradiční tříkrálovou sbírku. Darované peníze pomohou nemocným a potřebným lidem v nouzi, především v regionech, kde se vykoledovaly.

Koledování se zúčastnilo celkem 98 skupinek koledníků a výtěžek z koledování činil celkem 461.067 Kč, po započtení valut (výtěžek byl překročen oproti loňskému roku cca o 21.000 Kč).

Ve Strážnici koledovalo celkem 44 skupinek a vykoledováno bylo 212.316 Kč (včetně směněných valut). V Petrově se zapojilo 12 skupinek a bylo vybráno 55.881 Kč (včetně valut), v Radějově 24.969 Kč a zapojilo se 6 skupinek, v Sudoměřicích ve 12 skupinkách se vykoledovalo 59.039 Kč (včetně valut) a v Rohatci 108.862 Kč ve 24 skupinách.

 

Jako dárek pro koledníky byl letos připraven od charity ČR šátek na krk a jako malá pozornost pro vedoucí tříkrálové skupinky byl zase připraven dárek v podobě balíčku ze 3 bylinných čajů, který věnovala firma Leros s.r.o. Praha, závod Strážnice. Touto cestou jim také chceme poděkovat.

Jako dodatečný dárek všem koledníkům našeho regionu bylo připraveno zadarmo promítání filmu Úžasňákovi 2 ve středu dne 23. ledna 2019 v Kině ve Veselí nad Moravou.

Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na centrální účet tříkrálové sbírky. Z vykoledované částky bude 42 % použito Charitou ČR především na humanitární pomoc, pomoc potřebným, krizový fond charit a také na nezbytné související režijní náklady. Naše charita může využít až 58 % z vykoledovaných peněz. Disponibilní částku plánujeme v letošním roce využít zejména na podporu sociálních služeb a chráněných dílen Charity Strážnice. Vzhledem k aktuálním podmínkám sociální situace v našem regionu chceme pro přímou sociální pomoc vyčlenit znovu 40 tis. Kč.

Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošní Tříkrálové sbírky, děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu. Velký dík také patří všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při letošní koledě. “Vinšujeme Vám šťastný a veselý nový rok 2019, všeho zdravého a dobrého, pokoja svatého a po smrti, království nebeského.“

                                                                                                                 Koordinátorka tříkrálové sbírky

 

Poděkování Charity Strážnice

Rovněž bychom rádi touto cestou poděkovali našim sponzorům a všem, kteří nás nějakým způsobem v uplynulém roce podpořili. Zvláště bychom chtěli jmenovat:

Ministerstvo práce a soc. věcí, Praha; Jihomoravský kraj, Brno; Úřad práce ČR pracoviště Hodonín; evropské sociální fondy, Město Strážnice, Město Veselí nad Moravou, Město Hodonín, DECRO Bzenec, spol. s r.o.; Terdi s.r.o., Veselí nad Moravou; VENTILÁRORY, s.r.o., Hroznová Lhota; ZONER software, a.s., Brno; Elektra - Ivo Lžičař, Strážnice; DYAS.EU, a.s., Uherský Ostroh; WellTest s.r.o., Strážnice; Kino Morava, Veselí nad Moravou; Vojtěch Příborský, Radějov; optika Effatha, Strážnice; Ivana Klásková, Petrov; TEXTIL FORUM s.r.o., Praha; Tomáš Hrnčiřík, Lužice; PNEU PLUS s.r.o., Strážnice; LEROS, s.r.o.- závod Strážnice; ŘK farnosti ve Strážnici, Radějově, Sudoměřicích a Rohatci

 

Samozřejmě naše poděkování patří i všem dobrovolníkům, zejména kolektivu pracovnic

Knihovny křesťanské literatury ve Strážnici.

Vyberte:
Nebyly nalezeny žádné akce.