TRI KRALOVE_SPOT 1_v03.mp4

ZHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

V sobotu 12. ledna 2019 Charita Strážnice organizovala v regionu Strážnice, i v přilehlých obcích, již tradiční tříkrálovou sbírku. Darované peníze pomohou nemocným a potřebným lidem v nouzi, především v regionech, kde se vykoledovaly.

Koledování se zúčastnilo celkem 98 skupinek koledníků a výtěžek z koledování činil celkem 461.067 Kč, po započtení valut (výtěžek byl překročen oproti loňskému roku cca o 21.000 Kč).

Ve Strážnici koledovalo celkem 44 skupinek a vykoledováno bylo 212.316 Kč (včetně směněných valut). V Petrově se zapojilo 12 skupinek a bylo vybráno 55.881 Kč (včetně valut), v Radějově 24.969 Kč a zapojilo se 6 skupinek, v Sudoměřicích ve 12 skupinkách se vykoledovalo 59.039 Kč (včetně valut) a v Rohatci 108.862 Kč ve 24 skupinách.

 

Jako dárek pro koledníky byl letos připraven od charity ČR šátek na krk a jako malá pozornost pro vedoucí tříkrálové skupinky byl zase připraven dárek v podobě balíčku ze 3 bylinných čajů, který věnovala firma Leros s.r.o. Praha, závod Strážnice. Touto cestou jim také chceme poděkovat.

Jako dodatečný dárek všem koledníkům našeho regionu bylo připraveno zadarmo promítání filmu Úžasňákovi 2 ve středu dne 23. ledna 2019 v Kině ve Veselí nad Moravou.

Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na centrální účet tříkrálové sbírky. Z vykoledované částky bude 42 % použito Charitou ČR především na humanitární pomoc, pomoc potřebným, krizový fond charit a také na nezbytné související režijní náklady. Naše charita může využít až 58 % z vykoledovaných peněz. Disponibilní částku plánujeme v letošním roce využít zejména na podporu sociálních služeb a chráněných dílen Charity Strážnice. Vzhledem k aktuálním podmínkám sociální situace v našem regionu chceme pro přímou sociální pomoc vyčlenit znovu 40 tis. Kč.

Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošní Tříkrálové sbírky, děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu. Velký dík také patří všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při letošní koledě. “Vinšujeme Vám šťastný a veselý nový rok 2019, všeho zdravého a dobrého, pokoja svatého a po smrti, království nebeského.“

                                                                                                                 Koordinátorka tříkrálové sbírky

 

Poděkování Charity Strážnice

Rovněž bychom rádi touto cestou poděkovali našim sponzorům a všem, kteří nás nějakým způsobem v uplynulém roce podpořili. Zvláště bychom chtěli jmenovat:

Ministerstvo práce a soc. věcí, Praha; Jihomoravský kraj, Brno; Úřad práce ČR pracoviště Hodonín; evropské sociální fondy, Město Strážnice, Město Veselí nad Moravou, Město Hodonín, DECRO Bzenec, spol. s r.o.; Terdi s.r.o., Veselí nad Moravou; VENTILÁRORY, s.r.o., Hroznová Lhota; ZONER software, a.s., Brno; Elektra - Ivo Lžičař, Strážnice; DYAS.EU, a.s., Uherský Ostroh; WellTest s.r.o., Strážnice; Kino Morava, Veselí nad Moravou; Vojtěch Příborský, Radějov; optika Effatha, Strážnice; Ivana Klásková, Petrov; TEXTIL FORUM s.r.o., Praha; Tomáš Hrnčiřík, Lužice; PNEU PLUS s.r.o., Strážnice; LEROS, s.r.o.- závod Strážnice; ŘK farnosti ve Strážnici, Radějově, Sudoměřicích a Rohatci

 

Samozřejmě naše poděkování patří i všem dobrovolníkům, zejména kolektivu pracovnic

Knihovny křesťanské literatury ve Strážnici.

Vyberte:

Mezi realitou a fantazií - výstava - 7. 2. 2019

Mezi realitou a fantazií - výstava - 7. 2. 2019

Přijměte srdečné pozvání na vernisáž obrazů s názvem Mezi realitou a fantazií autora Karla Ovčaří v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel - komunitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava bude přístupná veřejnosti každý všední den 8 - 16 h do 30. 4. 2019. Srdečně zveme.

Ke stažení:  pozvánka - Mezi realitou a fantazií - 7. 2. 2019

Místo: Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Termín: 7. 2. 2019, 10:30 — 30. 4. 2019, 17:00

Akce v roce 2019

Výuka českého jazyka pro cizince

Místo: Praha 9 - Černý Most
Termín: 7. 2. 2019, 13:26 — 31. 12. 2019, 13:26

Přírodní scenérie - vernisáž fotografií - 13. 2. 2019

Přírodní scenérie - vernisáž fotografií - 13. 2. 2019

Přijměte srdečné pozvání na vernisáž fotografií s názvem Přírodní scenérie autorky Hany Papežové v  Charitním domě sv. Václava - domově pokojného stáří v Ostravě-Heřmanicích. Vernisáž se koná v rámci Dnů otevřených dveří v Charitě Ostrava. Výstava bude přístupná veřejnosti každý všední den 8 - 16 h do 31. 3. 2019. Srdečně zveme.

Ke stažení:  pozvánka - Přírodní scenérie - 13. 2. 2019

Místo: Charitní dům sv. Václava, Kubínova 445/44, Ostrava-Heřmanice
Termín: 13. 2. 2019, 10:00 — 31. 3. 2019, 17:00

Postní almužna

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Místo: Jihlava a okolí
Termín: 14. 2. 2019 — 22. 4. 2019

Program v Charitním středisku Gabriel - 3/2019

Program v Charitním středisku Gabriel - 3/2019

V Charitním středisku Gabriel - komunitním centru pro seniory provozovaném Charitou Ostrava v Ostravě-Zábřehu na Čujkovově ulici č. 3165/40a se můžete zúčastnit těchto aktivit:

Program na 3/2019   Program komunitního centra 2019

Program Živá paměť 3-4/2019

Místo: Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Termín: 26. 2. 2019, 10:27 — 31. 3. 2019, 18:00

Motivační kurz

Motivační kurz

CHCETE NA SOBĚ PRACOVAT A DÁLE SE SEBEVZDĚLÁVAT? V tom případě, čtěte dále.

Začínáme v pondělí 4. 3. 2019 vždy v 8:00 hod. v Centru pomoci sv. Rafaela Charity Jablunkov na adrese: Bezručova 130, 739 91 Jablunkov. Školit Vás bude výborná lektorka a koučka: Bc. Simona Rýkalová.

Pro koho? Nezaměstnané a maminky na rodičovské dovolené.
Co si máte vzít sebou? Dobrou náladu, papír a tužku, dítě (máme zajištěno hlídání) a šup na školení.

Místo: Centrum pomoci sv. Rafaela, Bezručova 130, Jablunkov
Termín: 4. 3. 2019, 08:00 — 9. 4. 2019, 12:00

Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí

Zlepšete své schopnosti pomáhat pomocí unikátního akreditovaného tréninkového programu.

Absolvování programu vede ke zlepšení schopností:

 

  • Zvládat stres
  • Nenechat se vytočit
  • Empatie a naslouchání
  • Přijetí, laskavost a soucit
  • Zvládat utrpení

A také

  • Zlepšuje pozornost a paměť
  • Posiluje zdraví a imunitu 

Kurz je vhodný pro široké spektrum pracovníků v pomáhajících profesích. Sociální pracovníky, zdravotnické pracovníky, pedagogické pracovníky, psychology a další.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 5. 3. 2019, 08:30 — 23. 4. 2019, 12:00

Namalujte kamínek pro děti z rané péče

Namalujte kamínek pro děti z rané péče

Namalujte kamínek pro děti s postižením - benefiční akce na podporu Střediska rané péče Sluníčko. Kameny zasílejte do 25. června 2019.

Místo: ČR
Termín: 6. 3. 2019 — 24. 6. 2019

Výtvarná soutěž - Pomáháme seniorům

Výtvarná soutěž - Pomáháme seniorům

Hradecká Oblastní charita vyhlašuje 9.ročník výtvarné soutěže na téma - Pomáháme seniorům. Těšíme se na výtvarné počiny dětí. Všechny výkresy budou vystaveny v budově Krajského úřadu K.raje.

Místo: Hk - okolí
Termín: 6. 3. 2019 — 10. 7. 2019

Sociálně právní minimum

Akreditovaný 8 hodinový kurz u MPSV, zejména pro cílovou skupinu pracovníci v sociálních službách.  

Kurz účastníkům nabídne základní informovanost o systému práva v ČR a právních předpisech, se kterými se účastníci kurzu v praxi sociálních služeb setkají. Dále poskytuje základní orientaci v problémových situacích, ukazuje možnosti a postupy, řeší modelové situace. Rozděluje a rozpoznává hranice možností práce  pracovníka v sociálních službách a  práce sociálního pracovníka.

SEMINÁŘ SE ZABÝVÁ AKTUÁLNÍM ZNĚNÍM ZÁKONA 108/2006 SBÍRKY!

 

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 26. 3. 2019, 08:30 — 26. 3. 2019, 16:00