Tříkrálová sbírka - leden 2019

Tříkrálová sbírka - leden 2019

Tříkrálová sbírka 2019

TRI KRALOVE_SPOT 1_v03.mp4

podpis.png

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Ve Strážnici začneme koledovat v sobotu 12. ledna 2019 po požehnání, které začíná ve 13.30 hod.

Těm, kteří se k této službě rozhodnou, předáme materiály a informace týkající se „Tříkrálové sbírky 2019“ při společném setkání.

Termín informační schůzky pro vedoucí skupinek je ve čtvrtek 10. 1. 2019 v 16 hodin v 1. poschodí charity. Pokud by někdo v průběhu sbírky nebyl doma a měl by zájem přispět do sbírky, bude již od pondělí 7.1. do pondělí 14.1.2019 v charitní prodejně umístěna kasička.

OBLEČENÍ PRO KOLEDNÍKY si můžete vyzvednout v Charitě Strážnice, Kovářská 396, ve středu a ve čtvrtek 9. a 10. ledna 2019 od 8.00 do 17.00 hodin. Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání kina, datum bude upřesněn po sbírce. Letos je také slavnostní mše sv. za koledníky a za dobrodince charity, která bude sloužena ve Strážnici v neděli 6. 1. 2019 v 10.30 hod. v kostele Panny Marie. Děti mohou přijít také v tříkrálovém oblečení.

Již druhým rokem jsme žádali vedoucí skupinek o vyplnění krátkého dotazníku, abychom zjistili informace o tom, jak probíhalo koledování ve skupinkách na jednotlivých trasách. Většinou je spokojenost ve skupince a vše je v pořádku, ale objeví se také informace, že byla trasa moc dlouhá, nebo zase moc krátká. Někomu je zima, někomu je příjemně, protože většinou se ukáže i sluníčko. Tentokrát v lednu 2018 bylo i horko. Nejkrásnější zápisky o prožitcích při koledování jsou: „milé přijetí, pospolitost či nové seznámení, dobrý pocit, spokojení a radostní dárci, vstřícní a pohostinní lidé, radost a úsměv, moc se líbily děti, jak zpívalyJ; žádný nepříjemný člověk, koledníci krásně zpívali, příjemní lidé, vstřícní…“

„Usměvavé tváře.“ „Většina lidí už na nás čekala, těší se, že se za rok zase uvidíme.“ Lidé nás chválili, že hezky zpíváme.“ „Poprvé na jednom domě byla cedulka – Nezvoňte, přispějeme jinou cestou.“ „Všichni měli úsměv na tváři. Zajímavé…“ „Radostné přinášení požehnání do domovů.“

Většinou byla uvedena obecná potřebnost pro lidi zdravotně postižené, seniory, sociálně slabé rodiny a potřebné osoby podle rozhodnutí charity (ve spolupráci s OÚ).

Nebojme se do budoucna dále rozdávat požehnání a radost do všech domovů. Přijďte Ti, co tradičně koledujete, ale v dalších letech uvítáme i nové tváře, kteří chtějí prožít ten super pocit z roznášení betlémské radosti mezi lidi. Všem, kteří už nemají síly, aby s námi koledovali, děkuji, že nás podporují v modlitbách.

 

Požehnané dny za dobrovolníky přeje M. Jurasová

post_940x788_obecne2_96dpi.jpg