Vyšlo ve farním časopise

  • Poohlégnutí za tříkrálovou sbírkou 2017
  • Vyhodnocení dotazníků

Již brzy se nám budou znovu ve městech objevovat mudrci od Východu, tradičně označovaní jako Tři králové. Jsou to postavy z Matoušova evangelia v bibli, kde je psáno: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ‚Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.‘“

Byli to pohané… A kometa nebyla to, co krále přivedlo. Byla to hvězda, jak praví písmo sv., přesněji hvězdy – jednalo se o souznění dvou kosmických těles. Lidé říkají, že to byl Jupiter (planeta králů) a Saturn (planeta ryb, což byl později jeden z podnětů k vytvoření symbolu křesťanství). Tito mudrci navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a že jejich jména byla uváděna nejčastěji jako Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice. Nikdo neví, jak to přesně bylo, ale něco je jasné – ti tři králové (nebo vlastně kolik jich bylo…), tehdy něco do Betléma zavedlo a oni si byli jistí, že když se vydají na tak dalekou cestu, nebudou toho litovat.

Chtěla jsem Vás tímto úryvkem povzbudit na tradiční tříkrálovou sbírku, ale také Vás chci dnes informovat o výsledcích dotazníkového průzkumu, který probíhal hned po sbírce. Chcete vědět, jak to všechno bylo v lednu 2017?

Strážnická charita organizovala koledování 93 skupinek ze Strážnice, Petrova, Sudoměřic, Rohatce a Radějova. Z těchto skupinek jsme obdrželi 70 dotazníků, z nichž se většina vyjádřila, že i když cítili při pochůzkách velký mráz, prožívali krásné chvíle. Ráno bylo mínus 20 °C, přes den mínus 12 °C, chvíli slunečno, ale i moc velká zima. Pochůzka trvala převážně 1,5 až 2,5 hodiny. Bylo asi 8 skupinek z celkového počtu, kteří měli trasu na 3 až 4,5 hodiny (Rohatec a Radějov). Většinou vedoucí uváděli obecnou potřebnost pro lidi nemocné, seniory, sociálně slabé rodiny a jiné potřebné osoby podle rozhodnutí charity. Jen v Rohatci využili možnost a uvedli konkrétní osobu, která potřebovala pomoci (ve spolupráci s OÚ).

Všichni se shodli na tom, že z letošní sbírky si budou pamatovat hlavně zimu a mráz, ale i krásné zimní počasí, pohodu a spokojené koledníky i lidi, které jsme navštívili. Výběr z odpovědí: „Že na nás byli všichni hodní, dokonce i v hospodě; že koledníkovi uletěla koruna z hlavy; dobrá nálada; že máme pořádně zvonit; prožívali jsme milé přijetí; pospolitost a nové seznámení; dobrý pocit a spokojené dárce; Baltazar odrovnal dvě královské koruny; vstřícní a pohostinní lidé; že jsme byli jako veliká rodina; úsměv a pozitivní přístup; nejlepší byly rozhovory mých králů J; žádný nepříjemný člověk“.

Poslední otázka se týkala zážitků, dobrých, špatných či zajímavých.

Ze Strážnice: „Většina lidí na nás už čekala, měli připravené peníze do kasičky, dárky pro koledníky a u některých bylo i občerstvení, cukroví, čaj. Byly jsme vymrzlé, unavené, ale spokojené! Příjemné bylo i občerstvení v charitě, dobře zorganizované.“ „Šikovní koledníci, dobrý pocit, že jsme pomohli potřebným.“ „Když kluci dostali peníze pro sebe, hned je bez mého připomenutí dali do kasičky.“ „Jedna stará paní otevřela okno a potěšil ji náš zpěv a přání.“ „Jako koledníci jsme dostali peníze, každý 10Kč, v dalším domě zase každý 20Kč. Oni nechtěli, abychom to dávali do charitní kasičky, ale my jsme si to vzali a až paní zavřela dveře domu, tak jsme to do své kasičky vhodili pro potřebné.“ Lidé nás chválili, že hezky zpíváme.“ „ Milé přijetí.“ „Vše super, lidi byli ochotní a měli pro nás připravený horký čaj.“ „Vše proběhlo dobře, většina otevřela a štědře obdarovala.“ „Zpíval s námi i pes pěkně do rytmu.“ „Vstřícní lidé. Danou trasu jsme kvůli velkému mrazu nedokončili (musela nás vystřídat jiná skupinka, jelikož holky byly málo oblečené), ale byly jsme velmi spokojené a nadšené z kladného přístupu a vstřícnosti lidí.“ „Potěšilo nás, že nám otevřeli ve dvou domech, kde v předchozích letech zůstalo zavřeno. Někteří nabízeli i čaj na zahřátí.“ „Poskytli nám teplý čaj i zákusky. Je dobré, že se vytváří i tímto setkáním nějaké společenství, neměl by se z toho udělat byznys, ale radostné přinášení požehnání do domovů. Hlavně starší lidé na to čekají.“

Z ostatních obcí (Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Radějov): „Vše dobré, byl to hezký den.“ „Všechno zlé je k něčemu dobré.“ „Slyšeli jsme nejhustší zvonek na planetě.“  „Lidi byli hodní a skoro všude otevřeli.“ „Že jsme hezky zpívali, vše bylo dobré.“ „Každý, kdo otevřel, byl moc milý.“ „Těší nás, že lidé chtějí pomáhat ostatním.“ „Jen pozitivní reakce lidí, zvali nás na čaj, jen výjimečně neotevřeli.“ „Malá ochota přispět.“ „Vstřícní lidé i škarohlídi.“ „Všichni byli moc milí.“

Věříme, že ti, co neotevřeli, přispěli přímo na bankovní účet nebo do kasičky v naší prodejně. Nebojme se do budoucna dále rozdávat požehnání a radost do všech domovů. Těšíme se na další spolupráci s Vámi. S těmi, co tradičně koledujete, ale i s novými tvářemi, které chtějí prožít ten super pocit z roznášení betlémské radosti mezi lidi. Všem, kteří už nemají síly, aby s námi koledovali, děkuji, že nás podporují v modlitbách.

Požehnané dny za dobrovolnický tým přeje Marie Jurasová