Charitní pečovatelská služba

Poslání naší služby:

Smyslem Charitní pečovatelské služby Strážnice je umožnit lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení žít co nejdéle v jejich domácím prostředí. 

Jedná se o praktickou pomoc poskytovanou pečovatelkami při zvládání péče o vlastní osobu, o chod domácnosti a udržení kontaktu uživatele se společenským prostředím. 

Služba je terénní, poskytuje se ve Strážnici, Radějově, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a Tvarožné Lhotě.

Cíl naší služby

 • Uživatel je schopen zůstat ve svém domácím prostředí
 • Uživatel zachovává co nejdéle své schopnosti a dovednosti
 • Uživatel si zachovává své sociální vazby

Naše služba je určena

 • seniorům se sníženou soběstačností
 • osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v rekonvalescenci po úraze či nemoci)
 • osobám s chronickým onemocněním

Zásady Charitní pečovatelské služby Strážnice 

Podpora samostatnosti a soběstačnosti

 • pečovatelky nevykonávají úkony, které může zvládnout uživatel sám, podporují a motivují jej k soběstačnosti, pomáhají při získání nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek 

Zachování svobodného rozhodování

 • Uživatel si sám určuje jakou službu potřebuje, kdy, jakým způsobem bude vykonávána a v jakém rozsahu. Vždy ale předchází jednání se zájemcem o službu, kde zájemce s vedoucí CHPS či sociální pracovnicí vyhodnotí potřebnost služeb na základě schopností zájemce a možností služby. Pečovatelka může pomoci svými zkušenostmi, poradit, ale jinak dbá na rozhodnutí klienta o využití smluvených úkonů např. o míře úklidu, hygieny, o dodržování diety apod. 

Respektování individuality 

 • Se zájemcem či uživatelem služby individuálně přizpůsobujeme komunikaci a časový prostor. Konkrétní pracovní postup služby vytváříme dle zvyklostí uživatele v rámci jeho osobního plánu.

Respektování důstojnosti 

 • Pečovatelka vnímá každého uživatele jako důstojnou lidskou bytost, používá důstojné oslovování, vhodně zachází se studem uživatele, respektuje jeho politický názor , vystříhá se předsudků z jejich minulosti či co kdy o uživateli slyšela. Zástupce týmu doprovází uživatele i na jeho poslední cestě (pohřeb) – u uživatelů, se kterými jsme byli více v kontaktu – např. nebyl jim pouze dovážen oběd.

Zachování náboženských hodnot

 • Respektujeme každou víru uživatele. V případě zájmu uživatele pečovatelka pomáhá udržovat duchovní potřeby - dle situace zavolá uživateli kněze, nabídne společnou modlitbu nebo četbu duchovní literatury, dle zájmu uživatele poskytuje informace o dění ve farnosti, svým postojem vyjadřuje víru, že i trpělivě snášená nemoc a umírání mají význam pro věčný život.

Provozní doba 

Denně i o víkendech a svátcích 
v době od 6 do 22 hodin

Službu je možné od 8:00 do 14:30 hod objednat u vedoucí nebo sociální pracovnice.

Kontakt

Další informace sdělí vedoucí a soc. pracovnice Charitní pečovatelské služby a Osobní asistence:

Marie Kristoňová - vedoucí

pevná linka:  518 333 207 
mobil: 739 524 380

Kontaktní e-mail: pecovatelska.sluzba@straznice.charita.cz

Mgr. Martina Novotná - sociální pracovnice

pevná linka:  518 333 207 
mobil: 733 741 846

Kontaktní e-mail: martina.novotna@straznice.charita.cz

 

Kapacita služby 

Současná denní kapacita je 31 hodin za den, okamžitá kapacita je 6 uživatelů.

Služby jsou poskytovány za finanční úhradu, která je prováděna na základě platných cen dle Vyhlášky MPSV o sociálním zabezpečení. Pomáháme s vyřizováním příspěvku na péči, ze kterého lze hradit tuto službu.

Náš tým

   
      Pátková Lenka
   
 Ceník služeb

Ceník služeb Pečovatelské služby je k nalezení v sekci Dokumenty ke stažení.

 

 

Jihomoravský kraj
Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

HodonínVeselí nad MoravouStrážnice
Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem, Městem Veselí nad Moravou a Městem Strážnicí.