Osobní asistence

Proč využít službu OSOBNÍ ASISTENCE, jaká je její výhoda?

Uživateli zůstává samostatnost a svoboda v rozhodování a kontakt se svým známým prostředím. 
Služba je nabízena nepřetržitě – dle potřeb uživatele. 

Co je naším cílem?

Aby uživatel

 • byl schopen žít ve svém domácím prostředí
 • zachovával vlastní styl života
 • zachovával kontakt se společenským prostředím

 

Naše služba je určena

 • seniorům se sníženou soběstačností
 • osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v rekonvalescenci po úraze či nemoci)
 • osobám s chronickým onemocněním

Co je posláním OSOBNÍ ASISTENCE?

Posláním Osobní asistence Charity Strážnice je poskytovat prostřednictvím pomoci asistenta takovou pomoc a podporu, aby mohl uživatel se sníženou soběstačností žít ve svém přirozeném prostředí. Osobní asistence je terénní služba, poskytuje se uživatelům ze Strážnice, Petrova, Radějova, Sudoměřic, Tvarožné Lhoty, Rohatce.

V čem vám může OSOBNÍ ASISTENT pomoci?

 • Při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Při osobní hygieně.
 • Při zajištění stravy
 • Při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod při procházkách apod.
 • Při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Principy, kterými se řídíme

Podpora samostatnosti a soběstačnosti

 • Asistentky nevykonávají úkony, které může zvládnout uživatel sám, motivují uživatele k samostatnosti

Zachování svobodného rozhodování

 • Asistentka dbá na informované rozhodnutí klienta např. o míře úklidu, hygieny, o dodržování diety apod., uživatel nese zodpovědnost za své rozhodnutí

Respektování individuality a důstojnosti člověka

 • Asistentka vnímá každého uživatele jako důstojnou lidskou bytost, používá důstojné oslovování, vhodně zachází se studem uživatele, respektuje jeho politický a náboženský názor, vystříhá se předsudků z jeho minulosti či co kdy o uživateli slyšela

Zachování náboženských hodnot

 • Asistentka dle situace zavolá uživateli kněze, nabídne společnou modlitbu nebo četbu duchovní literatury, svým postojem vyjadřuje víru, že i trpělivě snášená nemoc, handicap nebo umírání mají význam pro věčný život

Službu nelze poskytnout pokud

 • zájemce nesplňuje cílovou skupinu
 • je naplněna kapacita

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby jsou 2 uživatelé, současná kapacita je 9 hodin u uživatele za den. 

Služby jsou poskytovány za finanční úhradu, která je prováděna na základě platných cen 
dle vyhlášky MPSV o sociálním zabezpečení.

 

Jihomoravský kraj
Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

HodonínVeselí nad MoravouStrážnice
Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem, Městem Veselí nad Moravou a Městem Strážnicí.