Kontakty


  • Tel.: 518 333 036, 737 054 064, 737 918 165
 

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním


Způsob poskytování: ambulantní

Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Fakultativní služby: NE


Tato služba je určena lidem s chronickým duševním onemocněním v produktivním věku. Služba je poskytována  bezplatně a je financována převážně z Evropských sociálních fondů. Činnost terapeutická dílny je dána denním rozvrhem, kdy v pracovní dny, od 8 do 15 hodin probíhají činnosti – pracovní terapie uživatelů (podle navrženého měsíčního plánu) za účasti asistentů sociálně terapeutické dílny.

Z vykonávaných činností můžeme uvést například tvorbu keramických výrobků, fotografování, batikování triček, tkaní na tkalcovském stavu, nácvik vaření, nácvik úklidu, střihání, pletení, opracování dřevěných polotovarů, práce na zahradě, relaxaci při hudbě nebo čtení, vědomostní terapie na procvičování paměti, společenské hry a podobně.

Denní kapacita je 15 osob ve věkové kategorii 18 až 64 let.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Marie Jurasová - vedoucí Sociálně terapeutické dílny Kotva
Bc. Jana Maňáková - sociální pracovnice
Bc. Jarmila Mičková - soc. pracovnice a asistentka STD Kotva
Lenka Suchánková - asistentka STD Kotva