TKS Radějov

obrazek kralu malý

Tříkrálová sbírka 2022 v Radějově

Přinášíme do Vašich domů požehnání od narozeného Ježíška, našeho Spasitele…

Letos opět není možné, abychom Vám přinesli požehnání tradičním způsobem koledy, proto jsme pro Vás připravili balíčky s křídou, kalendářem a cukříky, které si můžete vyzvednout u našich vedoucích, kde bude také možné přispět do pokladničky na pomoc lidem v nouzi.

Trvale umístěné pokladničky TKS

1. Kostel sv. Cyrila a Metoděje Radějov  
2. Obecní úřad Radějov v úřední hodiny

Další místa s pokladničkami najdete také ve Strážnici viz  TKS STRÁŽNICE

V případě potřeby kontaktujte: Gabrielu Winklerovou tel. 723 678 559

Děkujeme, že nám pomáháte!