TKS Radějov

obrazek kralu malý

Tříkrálová sbírka 2021 v Radějově

Přinášíme do Vašich domů požehnání  od narozeného Ježíška, našeho Spasitele…

Letos poprvé není možné, abychom Vám přinesli požehnání tradičním způsobem koledy, proto jsme pro Vás připravili balíčky s křídou, kalendářem a cukříky, které si můžete vyzvednout u našich vedoucích, kde bude také možné přispět do pokladničky na pomoc lidem v nouzi.

Trvale umístěné pokladničky TKS  11. - 24. 1. 2021

1. Kostel sv. Cyrila a Metoděje Radějov  
2. Obecní úřad Radějov v úřední hodiny

Další místa s pokladničkami najdete také ve Strážnici viz   TKS STRÁŽNICE

 

V případě potřeby kontaktujte: Gabrielu Winklerovou tel. 723 678 559

Děkujeme, že nám pomáháte!

 

TKS plakátky pro Radějov