TKS Strážnice

obrazek kralu malý

Tříkrálová sbírka 2021 ve Strážnici

Přinášíme do Vašich domů požehnání  od narozeného Ježíška, našeho Spasitele…

Letos poprvé není možné, abychom Vám přinesli požehnání tradičním způsobem koledy, proto jsme pro Vás připravili balíčky s křídou, kalendářem a cukříky, které si můžete vyzvednout u našich vedoucích, kde bude také možné přispět do pokladničky na pomoc lidem v nouzi.

Trvale umístěné pokladničky TKS   11. 1. - 24. 1. 2021

1. Kostel Panny Marie Strážnice  
2. Městský úřad Strážnice v úřední hodiny
3. Charitní prodejna Kovářská 396, Strážnice  
4. Koloniál u Lidky Vinohradská 35, Strážnice  

Dále je možné přispět na faře ve Strážnici:

1. Římskokatolická farnost Strážnice Kostelní  514, Strážnice 10. - 15. 1. 2021 v 9.00 - 11.00 hodin

Současně je nyní také spuštěna verze koledy online, kde můžete pro Charitu Strážnice přispět přes www.třikralovasbirka.cz, zde nás najdete podle PSČ 696 62 Strážnice. Dále zadáte variabilní symbol  77707026.

V případě potřeby kontaktujte tel. čísla: 737 054 064 nebo 731 415 556

Děkujeme, že nám pomáháte!

TKS plakátky pro Strážnici