Aktivity

Aktivity Charity Strážnice v rámci integrace cizinců na území našeho regionu:

V rámci projektů:

  • MVČR – Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022
  • MPSV – Poskytnutí či zajištění pomoci a péče o obyvatele Ukrajiny přicházející do ČR v důsledku války s Ruskou federací 2022

poskytujeme osobám, které jsou cílovou skupinou těchto projektů následující služby:

  1. Sociální poradenství a informační činnost – sociální pracovník Charity Strážnice je k dispozici na adrese: Kovářská 396, Strážnice. Schůzku se sociálním pracovníkem si lze sjednat také individuálně dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy, E-mail: kotva@straznice.charita.cz, Telefon: 604 968 202.
  2. Přímá práce s cílovou skupinou – na základě individuální domluvy je možné osobám, které jsou držiteli speciálního víza a dočasné ochrany zprostředkovat asistenci při doprovodech na úřady, do institucí, k lékaři, při hledání zaměstnání, do školských zařízení a dále také zprostředkovat služby tlumočníka.
  3. Multikulturní adaptační a integrační aktivity – v rámci integrace cizinců bude Charita Strážnice pořádat jednodenní přednášky, osvětové akce a společná setkání určená pro dospělé, děti a mládež. Tyto akce budou určeny pro širokou veřejnost a o jejich konání budeme zájemce včas informovat prostřednictvím plakátů a pozvánek.
  4. Koordinace humanitární pomoci a podpora cílové supiny – probíhá prostřednictvím zapojování jednotlivců, firem, institucí, samosprávy, Ukrajinců a dobrovolníků do pomoci a sbírek, předáváním a sdílením informací a především poskytováním cílené pomoci a podpory.