Aktivity

Aktivity Charity Strážnice v rámci integrace cizinců na území našeho regionu:

V rámci projektu MVČR – Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022, poskytujeme osobám, které jsou cílovou skupinou tohoto projektu následující služby:

  1. Sociální poradenství a informační činnost – sociální pracovník Charity Strážnice je k dispozici každé úterý od 9.00 do 12.00 hodin na adrese: Dúbrava 1480, Strážnice. Mimo tyto hodiny si lze schůzku se sociálním pracovníkem sjednat také individuálně dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy. Telefon: 604 968 202, e-mail: kotva@straznice.charita.cz.
  2. Přímá práce s cílovou skupinou – na základě individuální domluvy je možné osobám, které jsou držiteli speciálního víza a dočasné ochrany zprostředkovat asistenci při doprovodech na úřady, do institucí, k lékaři, při hledání zaměstnání, do školských zařízení a dále také zprostředkovat služby tlumočníka.
  3. Multikulturní adaptační a integrační aktivity – v rámci integrace cizinců bude Charita Strážnice pořádat jednodenní přednášky, osvětové akce a společná setkání určená pro dospělé, děti a mládež. Tyto akce budou určeny pro širokou veřejnost a o jejich konání budeme zájemce včas informovat prostřednictvím plakátů a pozvánek.
  4. Koordinace humanitární pomoci a podpora cílové supiny – probíhá prostřednictvím zapojování jednotlivců, firem, institucí, samosprávy, Ukrajinců a dobrovolníků do pomoci a sbírek, předáváním a sdílením informací a především poskytováním cílené pomoci a podpory.