Humanitární sklad

Sklad humanitární pomoci Charity Strážnice

Abychom mohli účelně pomáhat osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, zřídili jsme sklad humanitární pomoci, který se nachází ve Strážnici na Dúbravě 1480. Z tohoto skladu vydáváme materiální a potravinovou pomoc na základě šetření potřebnosti. O vydání prostředků z humanitárního skladu je nutné si předem zažádat na telefonním čísle: 734 369 659 nebo poslat žádost s uvedením konkrétních potřeb na email: teres@straznice.charita.cz, aby naši pracovníci a dobrovolníci, kteří pomoc vydávají, mohli předem poptávané věci připravit k výdeji.

Každému výdeji pomoci předchází sociální šetření příjmů a výdajů přímo v bydlišti osoby, která žádá humanitární pomoc. Na základě posouzení nepříznivé životní situace se pak přímá pomoc poskytuje pouze osobám, které nemají dostatečné příjmy k zajištění základních životních potřeb.

leták pro ukrajinu 4. 5. 2022

mapa

277465518_715694622769409_8271847691125381216_n   276131019_709514653387406_5668464387164089449_n   276158929_709514600054078_2980869553263971065_n