Zrušení klasické formy koledování
3. ledna 2021 Aktuality

Zrušení klasické formy koledování

Ředitel ACHO vydal metodický pokyn ke zrušení klasické formy koledování v rámci Tříkrálové sbírky 2021

2952_logo_givt_upr

Ředitelům Charit Arcidiecéze olomoucké, koordinátorům Tříkrálové sbírky.

Na základě shody Rady Charity ČR (ze dne 5. října 2020), kterým přijala pravidla pro koledování v roce 2021, vydávám s okamžitou platností metodický pokyn ke zrušení klasické formy koledování v rámci Tříkrálové sbírky 2021 v celé Arcidiecézi olomoucké, kde je tato sbírka organizována Charitami.

Vážení ředitelé, koordinátoři, vedoucí skupinek a milí koledníci. Vzhledem k současné zhoršující se epidemiologické situaci ani nemohu jinak, přestože bych si to velmi přál. Je mi to velmi líto, protože vím, kolik jste tomu věnovali času a úsilí, ale nemůžeme riskovat životy a zdraví lidí, jak koledníků, tak občanů. Vyčkával jsem do poslední chvíle, ale prognóza je špatná, v době koledování bude současná vlna Covid – 19 pravděpodobně kulminovat. Věřím a doufám, že příští rok tento problém nebudeme muset řešit, ale musíme být všichni odpovědní. Věřím, že nám veřejnost zachová přízeň i tak. Všechno je letos jiné, jiná bude tedy i Tříkrálová sbírka.

To ale neznamená, že nemůžeme dělat vůbec nic. Máte možnost obejít terén, dát lidem do schránek vánoční přání s prosbou o podporu netradičními formami, můžete napsat na dveře požehnání, jde toho i tak vymyslet spousta, ale koledovat dům od domu za současné situace by znamenalo ohrožení Tříkrálovky v dalších letech.

Děkuji Vám všem za pochopení a děkuji za všechno, co jste doposud pro tuto největší akci v republice udělali. Nic není zbytečné a možná budeme i překvapení, že si nás lidé najdou sami. My jim k tomu můžeme trochu pomoci.

S úctou a přáním Božího požehnání a pevného zdraví

podpis řediteleVáclav Keprt

ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

Ing. Marie Jurasová

Ing. Marie Jurasová

vedoucí STD Kotva
Tel.: 737 054 064 E-mail: 88EsVW%m~8Fy.Z4WHlGBRjdaY.kmYZhaa8kmb