Denní režim

Od Do Program
8:00 8:30 příchod a zahájení dne
8:30 8:40 společná rozcvička
8:40 10:05 pracovní terapie dopolední I.
10:05 12:15 pracovní terapie dopolední II.
12:15 13:30 pracovní terapie dopolední III.
13:30 15:00 relaxační a společenský program dle zájmu uživatelů

(v průběhu programu jsou přestávky na svačinu a na oběd)

 • úterky jsou vyhrazeny na vaření
 • pondělí, středa, čtvrtek je tvoření z keramiky nebo dřevo, či pletení z pediku
 • středa nebo pátek jsou terapie s psycholožkou nebo arteterapie, nebo vědomostní terapie „Chytrák Rubik“, „Přístav“ apod. 

Denní režim se provozuje podle Vstupních pravidel pro uživatele a podle Pravidel pro práci s uživateli – viz příloha metodiky

činnosti 20190219 55

Pracovní terapie - činnost

 • Navlékání korálků, pletení z různých materiálů
 • Tkaní na ručním tkalcovském stavu
 • Tvorba keramických výrobků, dekorace
 • Pomoc při tvorbě dřevěných hraček (ruční obrušování a natírání barvou)
 • Batikování a savování triček
 • Nácvik sebeobsluhy (nákup, nácvik vaření, úklid a osvojení si základních hygienických návyků)
 • Relaxace při hudbě, četba, vzdělávání, setkání s psycholožkou, fotoklub apod.
 • Společná forma odpočinku – pohybové aktivity, zpívánky, ozdravný pobyt
 • Doprovod při společných exkurzích - obnovení a upevnění při zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským sociálním prostředím

činnosti 20190221 04 P1020318