Kontakty

Sociálně terapeutická dílna KOTVA

Tel.: 737 054 064, 737 918 165
Kovářská 396, Strážnice, 696 62
Vedoucí služby: Ing. Marie Jurasová - vedoucí Sociálně terapeutické dílny Kotva
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Tato služba je určena lidem s chronickým duševním onemocněním v produktivním věku.

Služba je poskytována  bezplatně a je financována převážně z Evropských sociálních fondů.

Činnost terapeutické dílny je dána denním rozvrhem. V pracovní dny od 8 do 15 hodin probíhají činnosti pracovní terapie podle navrženého měsíčního plánu za účasti asistentů sociálně terapeutické dílny.

Z vykonávaných činností je to například:

 • tvorbu keramických výrobků
 • fotografování
 • batikování triček
 • tkaní na tkalcovském stavu
 • nácvik vaření
 • nácvik úklidu
 • střihání, pletení
 • opracování dřevěných polotovarů
 • práce na zahradě
 • relaxaci při hudbě nebo čtení
 • vědomostní terapie na procvičování paměti
 • společenské hry a podobně.

Denní kapacita je 15 osob ve věkové kategorii 18 až 64 let.

Organizace

Seznam lidí

Ing. Marie Jurasová - vedoucí Sociálně terapeutické dílny Kotva
Ing. Stanislav Goliáš - pracovník v sociálních službách
DiS. Aneta Davidová - sociální pracovnice, asistentka
Bc. Jana Maňáková - sociální pracovnice Sociálně terapeutické dílny Kotva
Lenka Suchánková - pracovník v ambulantní sociální službě STD Kotva