Ceník služeb

CENÍK CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY STRÁŽNICE

Ceny služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006, zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006.

Podle metodického pokynu ředitele Arcidiecézní charity Olomouc se od 1.1.2017 ke každé návštěvě u uživatele mimo dovoz obědů připočítává Čas nezbytný k zajištění činností.

V našem zařízení byl dle revize výpočtu stanoven průměr na jednu návštěvu na 10 minut a zahrnuje přípravu pracovníka na návštěvu. Cesta k uživateli se započítává pouze statisticky, uživateli není účtována.

Příklad výpočtu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností:
  • Pečovatelka přijede k uživateli, kde stráví 30 minut pomocí s hygienou a úklidem. Za tuto návštěvu bude v sazbě 130Kč za hodinu účtováno 40 minut.
 
 

Platnost tohoto ceníku začíná dnem 1.1.2018.  Platnost ceníku vydaného 1.1.2017 končí  31.12.2017

ZÁKLADNÍ ÚKONY

Číselný kód

Název úkonu

Cena

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

0101

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití    

130Kč/hod

0103

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                                

130Kč/hod

0104

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

130Kč/hod

0106

Pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík

130Kč/hod

 

 Pomoc při os. hygieně nebo poskytnutí podmínek pro  os. hygienu

 

0201

Pomoc při úkonech osobní hygieny            

130Kč/hod

0202

Pomoc při použití WC                                                                        

130Kč/hod

0203

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130Kč/hod

 

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

0301

Pomoc při přípravě jídla a pití                                                                        

130Kč/hod

0302

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

130Kč/hod

0313

Příprava a podání jídla a pití

130Kč/hod

0314

Dovoz nebo donáška jídla ve všední dny

20Kč/úkon

0314.1

Dovoz nebo donáška jídla o víkendech a svátcích

25Kč/úkon

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

0502

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

130Kč/hod

0507

Běžné nákupy a pochůzky

130Kč/hod

0508

Běžný úklid a údržba domácnosti                                                                        

130Kč/hod

0510

Donáška vody  

130Kč/hod

0511

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení                                                                       

130Kč/hod

0512

Velký nákup – např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

115Kč/úkon

0513

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

65Kč/kg

0514

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

65Kč/kg

 

5.   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

0808

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

130Kč/hod

FAKULTATIVNÍ   ÚKONY

Číselný kód

Název úkonu

Cena

5003

Cesta za poplatek vozidlem poskytovatele

6,- Kč/km