Středisko AVE - chráněná pracoviště

nové logo AVE seda
   

Smyslem provozování chráněných pracovišť je umožnit zdravotně postiženým lidem v produktivním věku,
kteří jsou vzhledem ke svému  handicapu
dlouhodobě evidováni na úřadu práce,
možnost trvalého zařazení do pracovního procesu.


 

Chráněné dílny vznikly v roce 2004 jako odpověď na tehdejší situaci na trhu práce, kdy mnoho občanů se sníženou pracovní schopností v našem regionu poptávalo práci a obraceli se na nás.

  • Postupně vzniklo několik pracovišť, převážně podle profesí uchazečů o zaměstnání. Jednotlivé dílny tak v podstatě s menšími změnami fungují dodnes.
  • Věříme, že se nám daří objevovat, co dnešní trh poptává, a těší nás, že naše výrobky nachází uplatnění. 
  • Prodáváme prostřednictvím vlastního e-shopu  http://www.ave-charita.cz/ 
  • Účastníme se velkých prodejních veletrhů zaměřených na děti a rodinu, ale rádi využíváme i možnosti stánkového prodeje na jarmarcích a trzích.
  • Zboží dodáváme i do prodejen s dětským a kojeneckým zbožím po celé Moravě.
  • Provozujeme své vlastní kamenné prodejny ve Strážnici a Olomouci.

Pracovní podmínky pro zaměstnávání zdravotně postižených lidí jsou přizpůsobeny jejich potřebám.
Aktuálně naše organizace zaměstnává  50 zdravotně postižených osob,
kterým je přiznán první nebo druhý stupeň invalidity. 

Podnikatelským subjektům nabízíme možnost náhradního plnění povinnosti zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností, a to odebíráním našich výrobků nebo zadáním výrobního programu pro naše chráněná pracoviště.