Kontakty

Teres - terénní sociální rehabilitace sv. Terezy, Strážnice

Tel.: 737 054 064, 734 369 659
Kovářská 396, Strážnice, 696 62
Vedoucí služby: Ing. Marie Jurasová - vedoucí Sociální rehabilitace Teres
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby dlouhodobě nezaměstnané, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Organizace

Seznam lidí

Ing. Marie Jurasová - vedoucí Sociální rehabilitace Teres
Ing. Stanislav Goliáš - terénní pracovník Sociální rehabilitace Teres
DiS. Aneta Davidová - sociální pracovnice terénní Sociální rehabilitace Teres
Blanka Vašíčková - Peer konzultant, pracovník v sociálních službách Sociální rehabilitace Teres