O nás

je nestátní nezisková církevní organizace působící v oblasti sociální a humanitární pomoci na území města Strážnice a blízkého okolí.
Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO), patří ke Sdružení české katolické charity (SČKCH).
V roce 1995 se SČKCH stalo členem celosvětové organizace Caritas Internationalis.

Logo Charita Strážnice

Vznik charity
23. 4. 1992
Registrace u MK ČR
1. 7. 1994
Územní působnosti
Strážnice, Petrov, Radějov, Sudoměřice, Rohatec
Statutární zástupce
Ing. Zdeněk Bína, ředitel

Rada Charity Strážnice

předsedkyně:      Ing. Milena Šašinková

členové:     Anna Káčerková
                     Oldřich Graubner
                     MUDr. Vladislava Bulvasová

Revizní komise Charity Strážnice

          členové:     Ing. Božena Pokorná
                               Marie Jurčíková  

 

Naše charita se orientuje na tyto aktivity: 

Středisko Ave - chráněné a terapeutické dílny

Středisko Ave vzniklo z potřeby velké skupiny lidí se zdravotním postižením, kteří nemají možnost najít vhodné zaměstnání.

Charitní pečovatelská služba

Služba osobám osamělým, starým, nemocným či osobám se zdravotním postižením při zachování jejich způsobu života v domácím prostředí.

Osobní asistence

zajistit lidem se sníženou soběstačností pomoc jiné osoby ve všech činnostech, které by dělal sám, kdyby mohl. Služba je poskytována bez omezení místa a času. Asistent má v životě člověka podpůrnou roli.

Humanitární pomoc

V naší charitní prodejně přijímáme dary veřejnosti pro humanitární sklad, z něhož poskytujeme pomoc lidem nejen v ČR, ale i na zahraniční humanitární pomoci.

Dobrovolnické aktivity

Zapojení dobrovolníků do charitní činnosti, adopce na dálku, Knihovna křesťanské literatury, doprava starších spoluobčanů na bohoslužby, Tříkrálová sbírka a další aktivity.