Časopis KOTVA - informace

Časopis Kotva je čtvrtletník. Vydává se v březnu, v červnu, v září a v prosinci, již od roku 2009. Z počátku časopis tvořilo jen část uživatelů a jedním pracovníkem. V současné době jsou součástí redakční rady všichni uživatelé a podílí se společně s jedním pracovníkem na tvorbě. Články si tvoří sami uživatelé, jeden z nich je zvolen šéfredaktorem a ten konzultuje formu a uspořádání článků a fotek s pracovníkem STD. Fotografie jsou většinou vybírány ze složky fotografií, které pořizují uživatelé v průběhu roku při aktivitě Fotoklubu.  Na zadní stránce je též uvedený veřejný závazek sociální služby ve zkrácené podobě Časopis je tištěn ve formátu A5, rozsahu cca 4 stran, barevný tisk. Náklad většinou 300ks, 1x za 2 roky se rozšíří rozsah o přílohu z Fotosoutěže, nejlepší snímky od uživatelů. Slouží pro vnitřní potřebu Charity Strážnice, sociálně terapeutické dílny Kotva, pro uživatele a rodinné příslušníky, ale i jako propagační dokument pro úřady a ordinace lékařů. 

 

Kontakt na zodpovědného pracovníka: Bc. Jana Maňáková, sociální pracovnice, tel.: 737 918 165