TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

 

Poděkování za tříkrálovou sbírku
Vážení přátelé a příznivci Charity,
v sobotu 6. ledna 2018 Charita Strážnice organizovala v regionu Strážnice, i v přilehlých obcích, již
tradiční tříkrálovou sbírku. Darované peníze pomohou nemocným a potřebným lidem v nouzi,
především v regionech, kde se vykoledovaly.
Koledování se zúčastnilo celkem 95 skupinek koledníků a výtěžek z koledování činil celkem 439.764 Kč,
po započtení valut (výtěžek byl překročen oproti loňskému roku cca o 23.000 Kč).
Ve Strážnici koledovalo celkem 45 skupinek a vykoledováno bylo 206.554 Kč (včetně směněných valut).
V Petrově se zapojilo 12 skupinek a bylo vybráno 54.727 Kč (včetně valut), v Radějově 26.675 Kč a
zapojilo se 6 skupinek, v Sudoměřicích v 10 skupinkách se vykoledovalo 54.325 Kč (včetně valut) a
v Rohatci 97.483 Kč (včetně valut) ve 22 skupině.

 

Jako dárek pro koledníky byla letos připravena od charity ČR dětská peněženka a jako malá pozornost
pro vedoucí tříkrálové skupinky byl zase připraven dárek v podobě balíčku ze 3 bylinných čajů, který
nám věnovala firma Leros s.r.o. Praha, závod Strážnice. Touto cestou jim také chceme poděkovat.

Jako dodatečný dárek všem koledníkům našeho regionu bylo uspořádáno zadarmo promítání filmového dokumentu Earth – den na zázračné planetě dne 24. ledna 2017 v Kině ve Veselí nad Moravou. Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na centrální účet tříkrálové sbírky. Z vykoledované částky bude 42 % použito Charitou ČR především na humanitární pomoc, pomoc potřebným, krizový fond charit a také na nezbytné související režijní náklady. Naše charita může využít až 58 % z vykoledovaných peněz. Disponibilní částku plánujeme v letošním roce využít zejména na podporu sociálních služeb a chráněných dílen Charity Strážnice. Vzhledem k aktuálním podmínkám sociální situace v našem regionu chceme pro přímou sociální pomoc vyčlenit znovu 50 tis. Kč. 


Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošní Tříkrálové sbírky,
děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu. Velký dík také patří všem koledníkům a dobrovolníkům
za pomoc při letošní koledě. Všichni jsme si zopakovali známou koledu „My tři králové jdeme k Vám,
…“, ale i tradiční strážnický vinš: 

Vinšujeme Vám šťastný a veselý nový rok, všeho zdravého a dobrého, pokoja svatého a po
smrti, království nebeského.“


Koordinátorka tříkrálové sbírky Charity Strážnice

Všem dárcům ze srdce děkujeme!