Charita Strážnice

je nestátní nezisková církevní organizace působící zejména v oblasti sociální a humanitární pomoci převážně na území města Strážnice a blízkého okolí.
Jejím zřizovatelem je Arcibiskup olomoucký. Charita Strážnice je právnickou osobou a je součástí charitního díla církve zastřešeného Charitou ČR. 

Logo Charita Strážnice

Vznik 
23. 4. 1992
Registrace u MK ČR
1. 7. 1994
Územní působnost
Strážnice, Petrov, Radějov, Sudoměřice, Rohatec, Radějov, Tvarožná Lhota a Sociálně terapeutická dílna KOTVA i další přilehlé obce
Statutární zástupce
Ing. Zdeněk Bína, ředitel

Rada Charity Strážnice

předsedkyně: Ing. Milena Šašinková
členové:  Anna Brožková
  MUDr. Vladislava Bulvasová
  Marta Hořáková

Naše charita se orientuje na tyto aktivity: 

Zaměstnávání na chráněném trhu práce -  Středisko AVE - Chráněná pracoviště

Chráněná pracoviště zaměstnávají osoby se zdravotním postižením v několika tzv. chráněných dílnách. Výrobky dílen jsou nabízeny prostřednictvím e-shopu, vlastních prodejen a veletržního a stánkového prodeje.

Sociálně terapeutická dílna - KOTVA

Pomáhá lidem s duševním onemocněním, kteří vlivem nepříznivé životní situace nemají možnost zařazení na otevřeném ani chráněném trhu práce. Prostřednictvím pracovních činností podporuje dodržování stanovených pravidel dané služby, posílení, obnovení a rozvíjení schopností a dovedností klientů, jejich začleňování do kolektivu a zapojování se do běžného života.

Charitní pečovatelská služba

Služba osobám osamělým, starým, nemocným či osobám se zdravotním postižením při zachování jejich způsobu života v domácím prostředí.

Osobní asistence

Úkolem této služby je zajistit lidem se sníženou soběstačností pomoc jiné osoby ve všech činnostech, které by klient dělal sám, kdyby mohl. Služba je poskytována bez omezení místa a času. Asistent má v životě člověka podpůrnou roli.

Humanitární pomoc

V naší charitní prodejně přijímáme dary veřejnosti pro humanitární sklad, z něhož poskytujeme pomoc lidem nejen v našem regionu, ale i po celé ČR, a v případě potřeby i v rámci zahraniční humanitární pomoci.

Dobrovolnické aktivity

Zapojení dobrovolníků do charitní činnosti, Adopce na dálku, Knihovna křesťanské literatury, doprava starších spoluobčanů na bohoslužby, Tříkrálová sbírka a další aktivity.