Pomoc při mimořádných situacích

Charita Strážnice Vám nabízí pomoc při mimořádných událostech.

Zasáhla Vás nebo Vaše blízké mimořádná událost a potřebujete pomoci?
Přišli jste v jediném okamžiku o vše?
Hledáte někoho, o koho se opřít?

Charita Strážnice působící ve Vašem regionu je připravena Vám pomoci v případě

 • živelných pohrom (záplavy, povodně, větrné smrště, požáry, sesuvy půdy);
 • katastrof a havárií (zřícení obydlí, dopravní nehody, výbuch plynu, podnikové havárie);
 • jiných mimořádných událostí (násilná trestná činnost, teroristický útok, sabotáž).

Nabízíme Vám

 • Základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací).
 • Materiální pomoc (tekutiny, potraviny, drogerie, oděvy, vysoušecí a čistící technika).
 • Fyzická pomoc (odklízení škod způsobených živelnými pohromami).
 • Duchovní pomoc a první psychologická pomoc.
 • Finanční pomoc.
 • Zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci.
 • Zapůjčování vysoušečů.

Pomáháme             

 • obcím;
 • jednotlivcům, rodinám, komunitám;
 • organizacím a firmám.

Charita Strážnice

V případě potřeby se obraťte prosím na:

Marie Štípská (ředitelka), 518 333 207, 739 249 229, 88EsVWil4iFuRYUS%mEkb.~905prRb~lW5pJ

Ing. Marie Jurasová, 737 054 064, 518 333 036, 88EsVW%m~8Fy.Z4WHlGBRjdaY.kmYZhaa8kmb