Teres - terénní sociální rehabilitace sv. Terezy, Strážnice

Kde nás najdete

Adresa

Kovářská 396, Strážnice 69662

Oblast působnosti

Působnost služby je v ORP Veselí nad Moravou, ORP Hodonín, ORP Kyjov. 

Viz popis realizace na webové stránce https://www.straznice.charita.cz/socialni-sluzby/nova-sluzba-teres/

Na koho se můžete obrátit

Ing. Stanislav Goliáš

terénní pracovník Sociální rehabilitace Teres

Ing. Marie Jurasová

Ing. Marie Jurasová

vedoucí Sociální rehabilitace Teres
Tel.: 737 054 064 E-mail: 88EsVW%m~8Fy.Z4WHlGBRjdaY.kmYZhaa8kmb

DiS. Aneta Davidová

sociální pracovnice terénní Sociální rehabilitace Teres
Tel.: 737 918 165 E-mail: WgrDRW87cbqy.Z4WHlGBRjdaY.kmYZhaa8kmb

Blanka Vašíčková

Peer konzultant, pracovník v sociálních službách Sociální rehabilitace Teres

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Teres - terénní sociální rehabilitace sv. Terezy, Strážnice

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Charita Strážnice

Kraj
Jihomoravský kraj

Úhrada
bez úhrady

Způsob poskytování
terénní

Korespondenční adresa
Kovářská 396, Strážnice 69662

Vedoucí služby
Ing. Marie Jurasová

Registrační číslo služby
2488068

Poslání a cíle

Posláním sociální rehabilitace (cesta k zotavení) chceme podporovat osoby s duševním onemocněním v procesu zotavení formou aktivizační, výchovné a vzdělávací činnosti k podpoře dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácviky úkonů běžných, vedoucí k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Snažíme se v maximální možné míře využívat zachované schopnosti, potenciál a kompetence osob.

Služba SR bude poskytována pro osoby, které musí mít zájem aktivně využívat nabízenou službu a spolupracovat na svém zotavení.  

Služba sociální rehabilitace je poskytována terénní formou a je bezplatná. 

Další rozpis úkonů podle §35, vyhlášky 505/2006Sb.

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby dlouhodobě nezaměstnané, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím