Dotazníky

Vyplněním našeho krátkého dotazníku nám můžete pomoci zajistit průzkum potřebnosti nové služby, abyste Vy, nebo někdo z Vašich blízkých mohl/a překonat těžkosti ve svém životě.
Terénní sociální služba s názvem „Sociální rehabilitace“ je prevence sociálního vyloučení, kdy pracovníci služby dochází do domácností uživatelů a pomáhají jim např. s péčí o domácnost, s vyřizováním dokumentů, doprovodem k lékařům nebo na úřady, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím apod. Prosíme o anonymní vyplnění dotazníku.

Pozn.: položky označené * jsou povinné.