Výsledky tříkrálové sbírky

    2021

FB_cover_820x360px

Milí příznivci Charity Strážnice,

chtěla bych Vás touto cestou informovat o průběžných výsledcích Tříkrálové sbírky v roce 2021.

Průběžných píšu proto, že přispět do Tříkrálové sbírky je stále možné formou ONLINE a to až do 30. 4. 2021. Proto i výsledky sbírky se mohou ještě měnit, až do konečné uzávěrky.

Fyzické koledování i umístění statických kasiček je však již ukončeno a celkový prozatímní výtěžek tak činí k datu 15. 2. 2021 krásných 309.869,- Kč.

Chtěla bych tedy touto cestou moc poděkovat všem Vám, kteří jste otevřeli svá srdce a do Tříkrálové sbírky přispěli svým finančním darem. Také velice děkujeme za nezištnou pomoc v průběhu Tříkrálové sbírky všem koordinátorům a dobrovolníkům, kteří přispěli svým úsilím na dobrou věc. Jen s vaší ochotou lze sbírku realizovat, proto jsme všem, kdo se jakkoliv podíleli, velmi vděční.

Výsledky tříkrálového koledování 2021

Obec Pokladničky Vybráno v Kč Ostatní měny Celkem v Kč
Strážnice 26 148 579 0 148 579
Petrov 6 35 149 + 50 € (= 1 282 Kč) 36 431
Radějov 2 12 462 0 12 462
Rohatec 4 46 855 0 46 855
Sudoměřice 12 47 485 + 99 €, + 0,01 £ (= 2556 Kč) 50 041
ON-LINE kasička --- 15 501 0 15 501
CELKEM 50 306 031 + 149 €, + 0,01 £ (= 3838 Kč) 309 869

Výsledek sbírky nás moc potěšil a předčil naše veškerá očekávání. Vybralo se sice o 185.000,- Kč méně než v roce 2020, ale v dnešní těžké době, kdy je spousta lidí bez práce a potýkáme se s velkou krizí, jsme se dostali na 63% z loňského výtěžku, což svědčí o tom, že spousta lidí je stále ochotných přispět na dobrou věc a to nás velice těší.

Z výtěžku plánujeme pomoci lidem v nepříznivých sociálních situacích, kteří se nacházejí v našem regionu působnosti. Jedná se především o podporu sociálně slabých rodin i jednotlivých osob, maminek samoživitelek a lidí bez přístřeší.

Dále bychom chtěli finančně podpořit naši zánovní terénní službu Sociální rehabilitace TERES, kterou se doposud nezdařilo zařadit do Základní sítě sociálních služeb, a nemáme tedy na její provoz dostatečné finanční prostředky, přestože služba je v našem regionu jediná, která pracuje s osobami s duševním onemocněním v domácím prostředí. V letošním roce jsme dokonce museli provoz této služby, z důvodu zvýšeného zájmu a velké potřebnosti, rozšířit.

Pokud nám to finanční situace umožní, chtěli bychom také sjednat podporu pro naše Chráněné dílny, které se potýkají od loňského roku s vládním omezením prodejů výrobků na jarmarcích a veletrzích. V současné době jsme rádi, že se nám provozně daří, udržet si naše stávající pracovníky bez nutnosti snižování jejich stavu. Pro mnohé z nich by takové opatření bylo fatální, hlavně z důvodu, že se ve všech případech jedná o osoby se zdravotním postižením, pro které je chráněný trh práce mnohdy jedinou možností, jak najít své uplatnění. Scházejí nám tak finanční prostředky na obnovu zařízení Chráněných dílen. Jedná se především o technické vybavení šicí a dřevařské dílny, které podléhá zubu času a je potřeba jej vyměnit za funkční a pro zaměstnance bezpečné pracovní nástroje.

Závěrem bych chtěla ještě jednou všem moc poděkovat za dosavadní přízeň a podporu. Pokud se Vám naše práce i záměry využití líbí a rozhodnete se, že nás chcete dodatečně či znovu podpořit, je to stále možné formou ONLINE kasičky na webu Tříkrálové sbírky nebo na našich webových stránkách: www.straznice.charita.cz, pro příspěvek naší Charitě Strážnice stačí zadat poštovní směrovací číslo 696 62 a variabilní symbol 77707026.

           DĚKUJEME VÁM!!!                                                                                     Za Charitu Strážnice                                                                                                                                                                                        Marie Štípská, ředitelka

 

TKS vysledky 2009-2020