INFORMACE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2024

Charita Strážnice moc děkuje Vám všem, kteří jste otevřeli svá srdce a do Tříkrálové sbírky přispěli finančním darem. Také velice děkujeme za nezištnou pomoc v průběhu Tříkrálové sbírky všem koordinátorům a dobrovolníkům, kteří přispěli svým úsilím na dobrou věc. Jen s vaší ochotou a pomocí lze sbírku realizovat, proto jsme všem, kdo se na průběhu sbírky podíleli, velmi vděční. Výsledek sbírky nás opravdu moc potěšil, protože se nám právě díky němu podaří zrealizovat spoustu dobrých věcí.

Fyzické koledování i umístění statických kasiček je již ukončeno a celkový výtěžek činí rekordních 571.337, - Kč.

banner_780x490_dekujeme

Výsledky tříkrálového koledování 2024

Obec Počet skupinek Vybráno Ostatní měny Celkem
Strážnice 53 261 515 Kč 7 € (tj. 169 Kč) 261 684 Kč
Petrov 11 69 494 Kč 60 € (tj. 1 450 Kč) 70 944 Kč
Radějov 6 34 362 Kč 0 34 362 Kč
Rohatec 24 124 000 Kč 0 124 000 Kč
Sudoměřice 16 76 660 Kč 38,8 € (tj. 937 Kč) 77 597 Kč
On-line kasička --- 1 300 Kč 0 1 300 Kč
Bezhotovostní dary --- 1 450 Kč 0 1 450 Kč
CELKEM 110 568 781 Kč 105,8 € (tj. 2 556 Kč) 571 337 Kč

Celkový výtěžek sbírky je nejvyšší, jakého Charita Strážnice za celou dobu konání TKS dosáhla, proto je na místě, abych Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, moc poděkovala za důvěru, kterou jste v naši organizaci vložili. Také Vám mohu zaručit, že finanční prostředky, které nám budou přiděleny ve výši 58 % z celkového výtěžku, použijeme účelně a hospodárně na pomoc potřebným a podporu našich služeb.

Z výtěžku plánujeme v co nejvyšší míře pomoci lidem v nepříznivých sociálních situacích, kteří se nacházejí v našem regionu působnosti. Jedná se především o podporu sociálně slabých rodin i jednotlivých osob, maminek samoživitelek a lidí bez přístřeší.

Dalšími záměry využití TKS 2024 bude podpora našich významných charitních projektů, pro které nemáme dostatečné finanční krytí z jiných zdrojů. Mezi ně například patří podpora naší terénní služby Sociální rehabilitace Teres a ambulantní Sociálně terapeutické dílny Kotva, které se dlouhodobě věnují začleňování osob s duševním

onemocněním do společnosti, ale také podpora chráněných pracovišť, na nichž zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením. Další z našich plánovaných záměrů využití Tříkrálové sbírky je také například podpora terénní domácí hospicové péče a charitní pečovatelské služby, protože vnímáme jako velice důležité zajistit, abychom byli schopni pomáhat lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, zůstávat v domácím prostředí i při jejich snížené soběstačnosti.

Podrobný plán s popisem jednotlivých záměrů využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové sbírky v roce 2024 naleznete na našich webových stránkách v sekci Tříkrálová sbírka, využití TKS 2024.

V hlavním termínu strážnického koledování dne 6. 1. 2024 u nás natáčela Česká televize. Reportáž z Tříkrálové sbírky 2024 bude součástí Křesťanského magazínu, který odvysílá ČT2 v neděli 28. 1. 2024. Záznam bude možné také později shlédnout v archivu ČT na internetu a odkaz na něj umístíme i na naše webové stránky.

Závěrem bych chtěla ještě jednou všem velmi poděkovat za dosavadní přízeň a podporu naší činnosti.

 

DĚKUJEME VÁM!!!

Za Charitu Strážnice Marie Štípská, ředitelka