Výsledky tříkrálové sbírky

    INFORMACE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2022

Chtěla bych Vás touto cestou informovat o průběžných výsledcích Tříkrálové sbírky v roce 2022. Průběžných píšu proto, že přispět Charitě Strážnice do Tříkrálové sbírky je stále možné formou bezhotovostního převodu na číslo účtu 66008822/0800 s variabilním symbolem 777970062 a to až do 31. 1. 2022.

Proto i výsledky sbírky se mohou ještě měnit, až do konečné uzávěrky.

Fyzické koledování i umístění statických kasiček je však již ukončeno a celkový prozatímní výtěžek tak činí 294.904,- Kč.

Chtěla bych tedy touto cestou moc poděkovat Vám všem, kteří jste otevřeli svá srdce a do Tříkrálové sbírky přispěli svým finančním darem. Také velice děkujeme za nezištnou pomoc v průběhu Tříkrálové sbírky všem koordinátorům a dobrovolníkům, kteří přispěli svým úsilím na dobrou věc. Jen s vaší ochotou lze sbírku realizovat, proto jsme všem, kdo se na jejím průběhu jakkoliv podíleli, velmi vděční.

Výsledky tříkrálového koledování 2022

Obec Pokladničky Vybráno v Kč Ostatní měny Celkem v Kč
Strážnice 26 140 007 0 140 007
Petrov 6 31 137 + 50 € (= 1 221 Kč) 32 358
Radějov 2 15 304 0 15 304
Rohatec 4 45 811 0 45 811
Sudoměřice 12 50 141 + 7,5 € (= 183 Kč) 50 324
ON-LINE kasička --- 11 100 0 11 100
CELKEM 50 293 500 + 57,5 € (= 1 404 Kč) 294 904

Výsledek sbírky nás moc potěšil. Protože jsme nakonec s ohledem na zdraví koledníků a dárců zvolili variantu, kdy koledníci nechodili dům od domu, a zopakovali jsme loňskou podobu sbírky, očekávali jsme také podobné výsledky, což se nám potvrdilo. Vybralo se sice o 14.965,- Kč méně než v roce 2021, ale v dnešní těžké době, kdy je spousta lidí bez práce a potýkáme se s velkou ekonomickou krizí, je tento výsledek pochopitelný a velice nás těší, že se i přesto našla spousta lidí, kteří jsou stále ochotni přispět na pomoc potřebným.

Z výtěžku plánujeme v co nejvyšší míře pomoci lidem v nepříznivých sociálních situacích, kteří se nacházejí v našem regionu působnosti. Jedná se především o podporu sociálně slabých rodin i jednotlivých osob, maminek samoživitelek a lidí bez přístřeší.

Dále bychom chtěli finančně podpořit naši terénní službu Sociální rehabilitace TERES, kterou se doposud nezdařilo zařadit do Základní sítě sociálních služeb, a nemáme tedy na její provoz dostatečné finanční prostředky, přestože služba je v našem regionu jediná, která pracuje s osobami s duševním onemocněním v domácím prostředí. V loňském roce jsme dokonce museli provoz této služby z důvodu zvýšeného zájmu a velké potřebnosti rozšířit.

Také Sociálně terapeutická dílna Kotva, která je naší ambulantní službou pracující s osobami s duševním onemocněním, by se bez podpory z TKS neobešla. S nedostatečným financováním tohoto projektu se potýkáme již několik let. Do roku 2018 byla její činnost plně hrazena z Evropského sociálního fondu, ale po přechodu na model financování s příspěvkem obcí našeho regionu, se finanční podpora průběžně snižuje. Protože ale vidíme stálou potřebu tuto službu udržet se stávající kapacitou, musíme její provoz dofinancovávat, což je v době, která nepřeje pořádání benefičních akcí a prodeji výrobků klientů, velmi obtížné.

Pokud nám to finanční situace umožní, chtěli bychom také sjednat podporu pro naše Chráněné dílny, které se potýkají již dva roky s vládními omezeními prodejů výrobků na jarmarcích a veletrzích. V současné době jsme rádi, že se nám provozně daří, udržet si naše stávající pracovníky bez nutnosti snižování jejich stavu. Pro mnohé z nich by takové opatření bylo velkým ohrožením, hlavně z důvodu, že se ve všech případech jedná o osoby se zdravotním postižením, pro které je chráněný trh práce mnohdy jedinou možností, jak najít své uplatnění. Scházejí nám tak finanční prostředky na obnovu zařízení Chráněných dílen. Jedná se především o technické vybavení šicí a dřevařské dílny, které podléhá zubu času a je potřeba jej vyměnit za funkční a pro zaměstnance bezpečné pracovní nástroje.

Závěrem bych chtěla ještě jednou všem moc poděkovat za dosavadní přízeň a podporu. Pokud se Vám naše práce i záměry využití líbí a rozhodnete se, že nás chcete dodatečně či znovu podpořit, je to stále možné formou ONLINE kasičky na webu Tříkrálové sbírky a to celoročně. Dále je také možné do 31. 1. 2022 přispět naší Charitě Strážnice bezhotovostním převodem na číslo účtu 66008822/0800 s variabilním symbolem 777970062.

 

DĚKUJEME VÁM!!!

Za Charitu Strážnice Marie Štípská, ředitelka