Kontakty

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 518 333 207, 739 524 380
Kovářská 396, Strážnice, 696 62
Vedoucí služby: Marie Kristoňová - vedoucí Charitní pečovatelské služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Cesta za poplatek vozidlem poskytovatele.

Tato služba umožňuje seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle v jejich domácím prostředí a zachovat si svůj vlastní způsob života s důrazem na důstojnost a kvalitu života i v nemoci a stáří. Proto tato služba nabízí klientům dovoz stravy, pomoc při jídle a hygieně, pomoc při domácím úklidu, praní a žehlení. Dále služba zajišťuje např. nákupy, vyřizování některých úředních záležitostí nebo odvoz klienta vozidlem pečovatelské služby.

Organizace

Seznam lidí

Marie Kristoňová - vedoucí Charitní pečovatelské služby
Kateřina Janečková - sociální pracovnice